Pháp Luật

Phát huy vai trò của CLB Lý luận trẻ CAND trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Chiều 22/3, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng ANND I phối hợp Đoàn Thanh niên Học viên ANND tổ chức toạ đàm với chủ đề “Kinh nghiệm tổ chức và duy trì hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”. 

Hầu hết các ý kiến tham luận tại Tọa đàm đều tập trung làm rõ 3 vấn đề về vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng; những vấn đề tổ chức, hoạt động, biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của CLB Lý luận trẻ thuộc Đoàn thanh niên trường Cao đẳng ANND I; những chia sẻ quý báu của Đoàn Thanh niên Học viện ANND về quá trình tổ chức và duy trì hiệu quả các hoạt động của CLB Lý luận trẻ.

Phát huy vai trò của CLB Lý luận trẻ CAND trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch -0
Đại tá, TS Hoàng Văn Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng ANND I phát biểu tại Tọa đàm.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Đại tá, TS Hoàng Văn Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng ANND I đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả bước đầu của CLB Lý luận trẻ.

Đây là mô hình sáng tạo, được triển khai theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đoàn góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên giai đoạn hiện nay; đồng thời nâng cao “sức đề kháng” cho đoàn viên thanh niên, tạo nên lớp “vaccine” phòng ngừa âm mưu của các thế lực thù địch.

Phát huy vai trò của CLB Lý luận trẻ CAND trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch -0
Các đại biểu tham dự Tọa đàm.

Đồng chí Phó Hiệu trưởng cũng yêu cầu mỗi đoàn viên, thanh niên CAND nói chung và đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng ANND I nói riêng tiếp tục trau dồi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm; phát huy tinh thần xung kích “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, có ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng dưới nhiều hình thức, hoạt động, mô hình khác nhau.

Related Articles

Back to top button